Psychologia kliniczna 2020-2021

Psychologia kliniczna 2020-2021

Course modified date: 15 Oct 2020

Psychologia kliniczna zajmuje się psychologicznymi mechanizmami zaburzeń przystosowania i zaburzeń osobowości, diagnozą i terapią zaburzeń psychicznych oraz promocją i prewencją zdrowia psychicznego. Studenci podczas zajęć uczą się jak pracować z osobami w kryzysach i w trudnych sytuacjach społecznych, z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń psychicznych, somatycznych i neurologicznych; a także głębiają zagadnienia problemowe związane z interwencją kryzysową i projektowaniem działań pomocowych, leczeniem i profilaktyką uzależnień.