DIagnostyka i terapia fotodynamiczna

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami i zasadami diagnostyki i terapii fotodynamicznej.