ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - ZPUS 2020-2021

kurs w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla studentów II roku zdrowia publicznego, studia stacjonarne