Statystyka w badaniach żywieniowych - seminarium, DLN 3 rok, 5 semestr, 2020-2021

Seminaria są formą wykładu, ale prowadzonego przez studentów. Każda osoba z grupy będzie miała do przygotowania jeden temat, który był omawiany na wykładzie z przedmiotu Statystyka na 2 roku. Temat przedstawiany przez jedną osobę jest niewielką częścią wykładu prowadzonego przez wykładowcę na 2 roku. Jednak tematy wszystkich osób w grupie obejmują cały zakres materiału dotyczący zagadnień statystycznych, które są nam potrzebne na ćwiczeniach.  W tym semestrze (5) będą omawiane tylko tematy dotyczące badań pełnych populacji generalnych,  przy czym określone tematy zostaną w tym roku rozszerzone przez prowadzącego.