Statystyka w badaniach żywieniowych - ćwiczenia, DLS 3 rok, 5 semestr, 2020-2021

Kurs jest w pewnym stopniu kontynuacją ćwiczeń z przedmiotu Statystyka z 2 roku. Jednak, jak wskazuje nazwa przedmiotu - Statystyka w badaniach żywieniowych - na 3 roku będziemy się zajmować zastosowaniem określonych metod statystycznych, ale w badaniach żywieniowych. Jak już podano w kursie dotyczącym seminariów, w tym semestrze będziemy się zajmować tylko metodami statystycznymi wchodzącymi w zakres tzw. statystyki opisowej, czyli metodami służącymi do badań pełnych populacji generalnych.