Metody badań w toksykologii 2020-2021

Metody badań w toksykologii 2020-2021

Course modified date: 6 Oct 2020

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawowymi procedurami używanymi w badaniach toksykologicznych. Przedstawiane są główne metody wyodrębniania trucizn z materiału biologicznego, zasady analizy toksykologicznej dotyczącej prób biologicznych i środowiskowych.