Biotechnologiczne aspekty substancji psychoaktywnych 2020-2021

Przedmiot przedstawia właściwości, działanie i metody analizy środków psychoaktywnych. Zapoznaje z problematyką uzależnień i regulacjami prawnymi.