Wykłady z geriatrii - V rok kierunek lekarski 2020-2021

podstawowe informacje dotyczące głównych problemów geriatrycznych, opieka nad pacjentem starszym w domu,  zasady leczenia bólu u seniorów