Medycyna fizykalna w zaburzeniach erekcji

Celem kursu jest zapoznanie studentów z fizjologicznymi podstawami erekcji oraz ich zaburzeniami, a także możliwościami leczenia fizykalnego.