Biologia i genetyka ZBK 2020-2021

KOSMETOLOGIA I ROK

Celem kształcenia na przedmiocie „Biologia i genetyka” jest:

Poznanie molekularnych podstaw procesów komórkowych i genetycznych aspektów funkcjonowania komórek i organizmów oraz molekularnego podłoża wybranych patologii; zrozumienie zjawiska selektywnego działania różnych substancji na wybrane komórki lub możliwości ich wielokierunkowego oddziaływania w organizmie. Nabycie umiejętności wykonania prostych preparatów komórkowych oraz prowadzenia obserwacji pod mikroskopem, wykonania dokumentacji analizowanych obiektów i obserwowanych zjawisk.