Protezy całkowite

Kurs zapoznaje studenta z wykonawstwem proteaz całkowitych.