ZPLS3 Międzynarodowe Problemy Zdrowia 2020-2021

ZPLS3 Międzynarodowe Problemy Zdrowia 2020-2021

Data modyfikacji kursu: 29 wrz 2020

Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu rozwiązywania globalnych problemów zdrowotnych i funkcjonowania głównych podmiotów regulujących międzynarodowa politykę zdrowotną.