ZPLS3 Międzynarodowe Problemy Zdrowia 2020-2021

ZPLS3 Międzynarodowe Problemy Zdrowia 2020-2021

Course modified date: 29 Sep 2020

Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu rozwiązywania globalnych problemów zdrowotnych i funkcjonowania głównych podmiotów regulujących międzynarodowa politykę zdrowotną.