ZPLS3 Międzynarodowe Problemy Zdrowia 2020-2021

Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu rozwiązywania globalnych problemów zdrowotnych i funkcjonowania głównych podmiotów regulujących międzynarodowa politykę zdrowotną.