ZRZLS3 Międzynarodowe Prblemy Zdrowia 2020-2021

ZRZLS3 Międzynarodowe Prblemy Zdrowia 2020-2021

Course modified date: 29 Sep 2020

Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu rozwiązywania globalnych problemów zdrowotnych i funkcjonowania głównych podmiotów regulujących międzynarodowa politykę zdrowotną.