Badania in vitro w kosmetologii 2020-2021

Badania in vitro w kosmetologii 2020-2021

Data modyfikacji kursu: 29 wrz 2020

Ocen bezpieczeństwa oraz mechanizmy działania i skuteczność substancji stosowanych w kosmetykach z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik badawczych in vitro