Badania in vitro w kosmetologii 2020-2021

Badania in vitro w kosmetologii 2020-2021

Course modified date: 29 Sep 2020

Ocen bezpieczeństwa oraz mechanizmy działania i skuteczność substancji stosowanych w kosmetykach z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik badawczych in vitro