Badania in vitro w kosmetologii 2020-2021

Ocen bezpieczeństwa oraz mechanizmy działania i skuteczność substancji stosowanych w kosmetykach z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik badawczych in vitro