Biologia medyczna 2020-2021

Biologia medyczna 2020-2021

Data modyfikacji kursu: 29 wrz 2020

Celem kształcenia na przedmiocie „Biologia medyczna” jest:

Zrozumienie powiązań strukturalno-funkcjonalnych oraz poznanie molekularnych podstaw procesów komórkowych w aspekcie różnych patologii, ich profilaktyki i terapii. Wykazanie zależności związanych z funkcjonowaniem komórek i całych organizmów oraz znaczenia modyfikacji materiału genetycznego. Zdobycie umiejętności poszukiwania przyczyn wybranych patologii w oparciu o wzajemne relacje między strukturami i procesami komórkowymi. Umiejętność wykonania prostych preparatów komórkowych, wyznaczania kariotypów i prowadzenia obserwacji pod mikroskopem. Umiejętność wykonania dokumentacji analizowanych obiektów i obserwowanych zjawisk.