Metody i procedury laboratoryjne kontrolowanego rozrodu organizmów 2020-2021

Celem kształcenia na przedmiocie „Metody i procedury laboratoryjne kontrolowanego rozrodu organizmów” jest:

Poznanie molekularnych podstaw procesów związanych z rozrodem. Znajomość obecnie stosowanych technik w badaniach in vitro nad regulacją rozrodu. Umiejętność interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych. Umiejętność samodzielnego przygotowania prezentacji i prowadzenia dyskusji z zakresu rozrodu wspomaganego