Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt 2020-2021

Celem kształcenia na przedmiocie „Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt” jest:

Zapoznanie studentów z zasadami zakładania i prowadzenia hodowli komórkowych i tkankowych oraz technikami stosowanymi w badaniach na hodowlach komórkowych. Zdobycie wiedzy pozwalającej na organizację i zaplanowanie wyposażenia pracowni hodowli in vitro. Zdobycie wiedzy umożliwiającej wyprowadzanie nowych linii komórkowych. Zdobycie wiedzy dotyczącej kultur adhezyjnych (jedno i wielowarstwowych) i hodowli w zawiesinie, charakterystyki hodowli, możliwości regulacji przebiegu poszczególnych etapów cyklu komórkowego za pomocą czynników zewnętrznych oraz synchronizacji hodowli. Zapoznanie studentów z najnowszymi kierunkami badań na hodowlach komórkowych.