Biologia komórki 2020-2021

Biologia komórki 2020-2021

Data modyfikacji kursu: 29 wrz 2020

Celem kształcenia na przedmiocie „Biologia komórki” jest:

Poznanie molekularnych podstaw procesów komórkowych oraz genetycznych aspektów związanych z funkcjonowaniem komórek i całych organizmów. Wykazanie molekularnego podłoża różnych patologii i możliwości ich terapii na tym poziomie. Zrozumienie zjawiska selektywnego działania różnych substancji na wybrane komórki lub możliwości ich wielokierunkowego oddziaływania w organizmie ze wskazaniem na konkretne zmiany strukturalne lub metaboliczne. Nabycie umiejętności wykonania prostych preparatów komórkowych i zasad wyznaczania kariotypów oraz prowadzenia obserwacji pod mikroskopem i wykonania dokumentacji analizowanych obiektów i obserwowanych zjawisk.