Biologia i genetyka WNFS 2020-2021

Biologia i genetyka WNFS 2020-2021

Course modified date: 29 Sep 2020

Celem kształcenia na przedmiocie „Biologia i genetyka” jest:

- z zakresu szeroko pojętej biologii: poznanie molekularnych podstaw procesów komórkowych w aspekcie funkcjonowania komórek i całych organizmów; wykazanie molekularnego podłoża wybranych patologii i możliwości ich terapii (różnorodność kierunków terapii); zrozumienie zjawiska selektywnego działania substancji na wybrane komórki oraz ich wielokierunkowego oddziaływania w organizmie ze wskazaniem na konkretne zmiany strukturalne lub metaboliczne; nabycie umiejętności wykonania prostych preparatów komórkowych, prowadzenia obserwacji pod mikroskopem i wykonania dokumentacji analizowanych obiektów i obserwowanych zjawisk;