ESTETYKA I LK 2020-2021

ESTETYKA I LK 2020-2021

Course modified date: 1 Oct 2020

Zarys historii estetyki oraz jej definicji jako dyscypliny filozoficznej, koncentrującej się na pojęciu szeroko rozumianego piękna.