ENTOMOLOGIA I AKAROLOGIA SĄDOWA. OWADY, ROZTOCZE I INNE STAWONOGI WYSTĘPUJĄCE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA JAKO ŚLADY BIOLOGICZNE WYKORZYSTYWANE W MEDYCYNIE SĄDOWEJ 2020-20201

Zapoznanie z najważniejszymi grupami i gatunkami owadów, roztoczy i innych stawonogów wykorzystywanych w medycynie sądowej. Przekazanie wiedzy w zakresie metodyki badań w miejscu popełnienia zbrodni i badań autopsyjnych. Sposoby określania miejsca i czasu popełnienia zbrodni, aktywności denata przed popełnieniem morderstwa oraz relokacji zwłok na podstawie danych entomologicznych i akarologicznych.  Metodyka zbioru materiału badawczego w miejscu popełnienia zbrodni, oględziny wstępne, protokoły, dokumentacja badań, metodyka zbioru materiału podczas autopsji. Metodyka badań podstawowych prowadzonych w akaroentomologii sądowej - z zastosowaniem biologii molekularnej, badania z zakresu genetyki populacyjnej, morfologii, badania biologii taksonów w środowisku naturalnym, analiza dyspersji owadów i roztoczy, analiza forezy na specyficznych forentach i migracji.

  • Nauczyciel: Krzysztof Solarz
  • Zapisani studenci: Brak studentów zapisanych na kurs