Statystyka w Badaniach Żywieniowych, DUN 2 rok, 2020-21