Statystyka w Badaniach Żywieniowych, DUS 2 rok, 2020-21