III rok - INFORMACJE 2020-2021

Przedmiot: CHOROBY WEWNĘTRZNE - rok III.
III Katedra Kardiologii

Informacje, aktualności, plan i tematy zajęć, regulamin ćwiczeń. 

Hasło: Kardio3