Przypadek gastroenterologiczny 3

Kurs przygotowany przez lekarza Pawła Pawlicę omawiający historię pacjentki i zaakceptowany przez Profesora Marka Hartleba.