WNMK5B_Geriatria_Zajęcia_08_06_2020

Zajęcia w ramach Geriatrii dla grupy 5B z dnia 08.06.2020. Wydział lekarski.