WNMK4D_Geriatria_Zajęcia_01_06_2020

Zajęcia w ramach Geriatrii dla grupy 4D z dnia 01.06.2020. Wydział lekarski.