Zadanie kliniczne z chorób zakaźnych

Zadanie kliniczne dla studentów V roku z zakresu chorób zakaźnych - 2 godziny