Zadania 4 rok - 3 godziny

W zakresie ćwiczeń zdalnych zadania dla studentów 4 roku.