Gastroenterologia kliniczna - ćwiczenia 2020-2021

Kliniczne aspekty chorób przewodu pokarmowego.                                                                Omówienie przypadków klinicznych – badanie podmiotowe, przedmiotowe, diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego i chorobami współistniejącymi

  • Teacher: Joanna Gmyrek
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.