Rekomendowane postępowanie w CLD

Kurs przygotowany przez Profesora Marka Hartleba i za Jego zgodą udostępniony dla studentów opisujący postępowanie w przewlekłych chorobach wątroby.