WNMK1D_Geriatria_Zajęcia_11_05_2020

Zajęcia w ramach Geriatrii dla grupy 1D z dnia 11.05.2020. Wydział lekarski.