WNMK3A_Geriatria_Zajęcia_25_05_2020

Zajęcia w ramach Geriatrii dla grupy 3A z dnia 25.05.2020. Wydział lekarski.