WNMK2B_Geriatria_Zajęcia_18_05_2020

Zajęcia w ramach Geriatrii dla grupy 2B z dnia 18.05.2020. Wydział lekarski.