Nabyte wady serca: diagnostyka i leczenie - III rok - lekcja on-line

Kurs ma na celu szczegółowe omówienie etiologii, patofizjologii, objawów klinicznych i leczenia nabytych wad serca.