Wybrane problemy geriatryczne 2020-2021

Wybrane problemy geriatryczne 2020-2021

Course modified date: 30 Sep 2020

W ramach kursu zostaną przedstawione wybrane problemy geriatryczne dotyczące diagnozowania i leczenia osób starych.

  • Teacher: Andrzej Bożek
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.