WNMK17D_Geriatria_Zajęcia_04_05_2020

Zajęcia w ramach Geriatrii dla grupy 17D z dnia 04.05.2020. Wydział lekarski.