WNMK16D_Geriatria_Zajęcia_27_04_2020

Zajęcia w ramach Geriatrii dla grupy 16D z dnia 27.04.2020. Wydział lekarski.