WNMK16C_Geriatria_Zajęcia_27_04_2020

Zajęcia w ramach Geriatrii dla grupy 16C z dnia 27.04.2020. Wydział lekarski.