WNMK15B_Geriatria_Zajęcia_20_04_2020

Zajęcia w ramach Geriatrii dla grupy 15B z dnia 20.04.2020. Wydział lekarski.