WNMK15A_Geriatria_Zajęcia_20_04_2020

Zajęcia w ramach Geriatrii dla grupy 15A z dnia 20.04.2020. Wydział lekarski.