Kontrola jakości w radiologii i diagnostyce obrazowej

Omówienie aktualnych wymagań prawnych dotyczących kontroli jakości urządzeń stosowanych w radiologii i diagnostyce obrazowej, sprzętu kontrolno - pomiarowego, zasad wykonywania pomiarów kontrolnych.