Dializa otrzewnowa

O tym, na czym właściwie polega dializa otrzewnowa, dlaczego powinna być u części pacjentów metodą z wyboru, i o tym, dlaczego tak się nie dzieje