Choroba uchyłkowa jelita grubego 2020-2021

Choroba uchyłkowa jelita grubego 2020-2021

Course modified date: 5 Oct 2020

Choroba uchyłkowa to jedna z najczęstszych chorób jelita grubego w populacjach zachodnich. Kurs pozwala na poznanie jej objawów, charakterystycznych odchyleń w badaniu fizykalnym i badaniach dodatkowych. Uczy postępowania w chorobie niepowikłanej oraz w przypadku powikłań.