Transplantologia kliniczna – wątroba (OLTx)

Kim jest biorca watroby? to pierwsza część kursu w ramach przedmiotu Transplantologia kliniczna, dotyczącego wskazań i kwalifikacji chorych do zabiegu przeszczepienia wątroby. W wykładzie przedstawiono istotę zaburzeń morfologicznych w  marskości wątroby i jej powikłań oraz etiologię przewlekłych chorób wątroby najczęściej będących przyczyną postępującego uszkodzenia narządu. Kurs jest wprowadzeniem do kolejnej części poświęconej procesowi kwalifikacji chorego wg ogólnie obowiązujących zasad.

Bardzo proszę o oglądanie wykładu w trybie Notatek, aby zobaczyć moje komentarzeuśmiech