WNMK14C_Geriatria_Zajęcia_06_04_2020

Zajęcia w ramach Geriatrii dla grupy 14C z dnia 6.4.2020. Wydział lekarski.