Problemy onkologiczne w klinice chirurgii klatki piersiowej 2020-2021

Seminarium dotyczy epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki oraz leczenia raka płuca i międzybłoniaka opłucnej.

Przedstawiono bogatą symptomatologię obu nowotworów, wskazując na objawy fizykalne, zmiany obrazowe oraz laboratoryjne, z uwzględnieniem zespołów paranowotworowych, które często występują u pacjentów z rakiem płuca.

Klucz: onkoKLP2020